Rola tlenoterapii hiperbarycznej w psychiatrii

Rola tlenoterapii hiperbarycznej w psychiatrii

Co mówią statystyki?

Co mówią statystyki?

Według statystyk wzrasta częstość występowania zaburzeń psychicznych w społeczeństwie. Ponad jedna trzecia całej populacji Unii Europejskiej cierpi na różnego rodzaju choroby psychiczne. Szacuje się, że każdego roku około 164,8 mln obywateli Unii Europejskiej zgłasza się z dolegliwościami psychicznymi do swojego lekarza. Bagatelizowanie chorób psychicznych, prowadzi do wzmożonej fali samobójstw, pogłębiania się stanów chorobowych oraz powstawania chorób współistniejących. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie: czy tlenoterapię hiperbaryczną można wprowadzić jako dodatkowe narzędzie terapeutyczne dla psychiatrów, psychologów i psychoanalityków.

Portal „Emocje.pro” zebrał statystyki na temat tego, jaka jest skala problemu i jaki procent ludzi boryka się obecnie z zaburzeniami psychicznymi. Potocznie mówi się, że zaburzenia psychiczne to jedna z „chorób kapitalizmu”. Stany lękowe i depresja są często powiązane z wymaganiami, jakie stawia nam współczesny świat, zarówno w szkole jak i w pracy, czy sprawy losowe. Żyjemy coraz szybciej i intensywniej, pracujemy coraz dłużej. To wszystko wpływa na to, że ilość stresu bywa zbyt duża. Nie ma jednak szczegółowych danych na temat faktycznej ilości przypadków, ponieważ wielu ludzi często nie poddaje się diagnozie.

Rośnie liczba osób potrzebujących pomocy

Rośnie liczba osób potrzebujących pomocy

Dane z 2017 roku opublikowane przez „Institute for Health Metrics Evaluation” mówią o prawie 300 milionach ludzi na świecie, którzy cierpią z powodu stanów lękowych, a 160 milionów z powodu poważnych zaburzeń depresyjnych. Kolejne 100 milionów to łagodniejsza forma depresji znana jako dystymia. Istnieją dziesiątki różnych rodzajów chorób psychicznych. Mogą być nimi znane i „powszechne” zaburzenia i bardzo niespecyficzne, rzadkie problemy zdrowia psychicznego.

W skali światowej populacji około 971 milionów ludzi cierpi na pewnego rodzaju zaburzenia psychiczne. Czyli, co piąty, a nawet co czwarty człowiek cierpi na chociaż jedną z wielu chorób psychicznych w mniejszym lub większym stopniu. Uczy się z nimi żyć i stara się zamaskować ją w codziennym życiu, tak by nadal móc wpasować w społeczne normy i systemy. Objawy takiej depresji są określane także jako Zespół Wypalenia Zawodowego i Depresja Korporacyjna.

Depresja

Depresja

Tlenoterapia hiperbaryczna a wsparcie dla osób z depresją

Dopiero po latach w Stanach Zjednoczonych oficjalnie wdrożono tlenoterapię hiperbaryczną do badań klinicznych. Dotyczyło to dolegliwości psychicznych takich jak stres pourazowy, depresja, pewne spektrum autyzmu czy schizofrenia. Wymienione schorzenia psychiczne są wśród tych, które mogą ulec poprawie ze względu na odpowiednią patofizjologię, czyli pracę komórek i układów (pokarmowego, nerwowego, limfatycznego itd.) organizmu. Seria badań w komorze hiperbarycznej wskazała wzmożoną aktywność angiogenezy w mózgu pacjentów. Praca organizmu podczas sesji hiperbarycznej zapewnia terapeutom bezpieczne wsparcie w leczenia chorób psychicznych oraz odpowiednie narzędzie do zwalczania niedotlenienia tkanek.

Tlenoterapia pomaga odbudować i zregenerować uszkodzone tkanki. Badanie przeprowadzone na próbie 60 osób walczących z depresją dowiodło, że ekspozycje na tlen hiperbaryczny poprawiają samopoczucie tak samo, a niekiedy lepiej niż “Deanxit” (obecnie lek znany również jako “Melitracen” czy “Flupentixol”). Pod tym względem tlenoterapia hiperbaryczna jest bezpieczniejsza, ponieważ nie wywołuje efektu odstawienia ani reakcji ubocznych brania regularnej farmakologii. Badania na temat ekspozycji hiperbarycznej przeprowadzone w neurologii i psychiatrii zwykle obejmowały serię od 30 do 80 sesji tlenoterapii hiperbarycznej, trwających od jednej do 2 dwóch godzin w komorze ciśnieniowej 1,3 ATA.

Biorąc pod uwagę niską ilość badań, nie można mówić o tlenoterapii hiperbarycznej jako podstawowej metodzie wsparcia dla osób cierpiących na choroby psychiczne. To, czego możemy być pewni, to pozytywny wpływ tlenoterapii hiperbarycznej na połączenia neuronowe oraz wsparcie w remisji uszkodzeń mózgu. Dodatkowo tlen podawany pod wysokim ciśnieniem zwiększa skuteczność działania niektórych leków psychoaktywnych lub może pomóc w ograniczeniu ich ilości. Ważne jest, aby wspierać dalsze badania dotyczące wpływu tlenoterapii hiperbarycznej w psychiatrii, w celu uzyskania wysokiej jakości dowodów na potencjalne korzyści w chorobach psychicznych.

Stres pourazowy

Stres pourazowy

Tlenoterapia hiperbaryczna i jej wpływ na stres pourazowy

Niedotlenienie tkanek i wyniszczenie komórek, są następstwem objawów patogenezy różnych zaburzeń psychicznych. Wiadomo, że stany takie jak zespół stresu pourazowego lub poważna depresja współwystępują i często mają wspólne cechy z uszkodzeniem mózgu.

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka aż 7.7 mln ludzi w Europie. Jest spowodowany doświadczeniem bardzo stresującego zdarzenia, które następnie przeżywa się czasami wiele lat po jego wystąpieniu. Powoduje on szereg objawów typowych dla depresji, takich jak utrata koncentracji, trudności ze snem, wahania nastroju, zmęczenie. W przeciwdziałaniu temu schorzeniu istnieje alternatywny sposób, dla tych, którzy chcą wspomóc się inaczej, niż tylko samą farmakologią.

Pojawiły się rozważania nad tym, czy tlenoterapia hiperbaryczna będzie skuteczne w terapii dla osób z zespołem stresu pourazowego. Dlatego przystąpiono do badań. Tlenoterapia hiperbaryczna miała szansę wykazać tutaj dużą skuteczność, ponieważ dolegliwości osób badanych były powiązane głównie z uszkodzeniem mózgu. Dr Harch i jego współpracownicy przeprowadzili badania na 16 amerykańskich weteranach wojny w Iraku.

Jak wygląda wizyta?

Czy trzeba się przygotować do sesji w komorze tlenobarycznej? Jak się ubrać?

Jak przebiega sesja? Tutaj znajdziesz przydatne rady i wskazówki.