Tlenoterapia hiperbaryczna w leczeniu schorzeń

Tlenoterapia hiperbaryczna w leczeniu schorzeń

WSPOMAGA PROCES LECZENIA I SZYBSZĄ REGENERACJĘ

Anemia

Anemia

Tlenoterapia hiperbaryczna wsparciem w leczeniu anemii

Biorąc pod uwagę specyfikę schorzenia i jego wpływ na organizm (gorsze natlenienie tkanek i narządów), wnioski wydają się oczywiste. Sesje w komorze hiperbarycznej, które dostarczają organizmowi prawdziwą tlenową bombę, skutecznie minimalizują kłopotliwe objawy anemii. Czy taką hipotezę potwierdzają wnioski z badań naukowych?

Jak wynika z artykułu The effect of hyperbaric oxygen on severe anemia napisanego przez Keith William Van Meter, kiedy hemoglobina spada do poziomów krytycznych, uniemożliwiających prawidłowe dostarczanie tlenu, hiperbaryczna terapia tlenowa może być stosowana jako terapia pomostowa w celu natychmiastowego dostarczania tlenu.

Tlen podawany hiperbarycznie pozwala na rozpuszczenie tlenu w podwyższonym stężeniu w osoczu ubogim w czerwone krwinki lub w krystaloidowych/koloidowych płynach wewnątrznaczyniowych. Zarówno u pacjentów z niedokrwistością podskórną, jak i przewlekłą okresowo podawany tlen hiperbaryczny powoduje wzrost masy czerwonych krwinek. To jednak nie wszystko. Sesje HBOT mogą zdecydowanie zmniejszyć dług tlenowy w klinicznych przypadkach wykrwawienia z zatrzymaniem krążenia. Zwłaszcza u osób, które z powodów religijnych, immunologicznych lub problemów z dostępnością nie mogą mieć przetaczanej krwi. Autor sugeruje także zasadność stosowania tlenu hiperbarycznego w centrach urazowych, na oddziałach ratunkowych, operacyjnych, pooperacyjnych oraz na oddziałach intensywnej terapii medycznej.

W artykule Hyperbaric Oxygen Therapy, jego autor Emi Latham wskazuje, że szczególną grupą pacjentów — kandydatów do hiperbarycznej terapii tlenowej są osoby, które nie mogą otrzymywać preparatów krwiopochodnych z powodów religijnych lub medycznych. Zwłaszcza dla nich sesje w komorach hiperbarycznych stają się alternatywą dla transfuzji krwi.

Atopowe zapalenie skóry

Atopowe zapalenie skóry

Atopowe zapalenie skóry, a wpływ dotlenienia hiperbarycznego

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą chorobą atakującą strukturę skóry. Zwana jest wypryskiem atopowym, egzemą, wypryskiem alergicznym lub alergicznym zapaleniem skóry. Trójka lekarzy hiperbarycznych z Akademii Marynarki Wojennej oraz Wojskowego Instytutu medycznego mieszczącego się w Gdyni, przeprowadziło ciekawe obserwacje i zebrało wyniki leczenia dziesięciu pacjentów z ciężkim atopowym zapaleniem skóry. Pacjenci nie reagowali na podstawowe leczenie farmakologiczne, dlatego podjęto decyzję o serii zabiegów w wieloosobowej komorze hiperbarycznej.

Przeprowadzono dziesięć sesji tlenoterapii hiperbarycznej w warunkach ciśnienia 2,5 ATA przez 60 minut. W tym czasie, pacjenci zaprzestali przyjmować leki oraz przerwali dotychczasowy plan związany z leczeniem ogólnym, dlatego zachowano tylko leczenie miejscowe. Bardzo ważną informacją dla lekarzy była ilość i poziom immunoglobin: IgA, IgG, IgM oraz IgE.

Po dziesięciu sesjach tlenoterapii hiperbarycznej wszyscy pacjenci odczuli znaczną poprawę kliniczną, a wyniki wykazały spadek wypełniacza oraz obniżone immunoglobuliny IgE. Na podstawie wyników, badacze Polscy stwierdzili, że tlenoterapia hiperbaryczna może stanowić podstawową i uzupełniającą opcję leczenia w przypadku tych, którzy nie reagują na farmakologiczne leczenie lub reakcja jest niewielka. Tendencja spadkowa we wszystkich badanych parametrach po cyklu ekspozycji tlenoterapii hiperbarycznej i związana z ogólną poprawą stanu klinicznego pacjentów.

Chemioterapia

Chemioterapia

Tlenoterapia hiperbaryczna jako wsparcie regeneracji po chemioterapii

Czy terapia tlenem hiperbarycznym może pomóc pacjentom zmagającym się ze skutkami ubocznymi chemioterapii? Jak najbardziej!

Użycie tlenu hiperbarycznego pomaga natlenić narządy i tkanki, zredukować stany zapalne, dostarczyć organizmowi większą ilość składników odżywczych i usunąć toksyny. Tlen podany pod zwiększonym ciśnienie poprawia pracę układu odpornościowego, sprawiając, że organizm lepiej radzi sobie z codziennymi zagrożeniami. Powoduje także zmniejszenie poziomu CRP (białka C-reaktywnego) i innych markerów stanu zapalnego w organizmie. To jednak nie wszystko.

Biorąc pod uwagę fakt, że terapia HBOT stymuluje szpik kostny, w organizmie dochodzi do zwiększonej produkcji czerwonych krwinek. Sesje w komorach hiperbarycznych pomagają także w redukcji mgły mózgowej — zespołu chorobowego obejmującego ograniczenia pamięci krótkotrwałej i długoterminowej, opóźnienia reakcji na bodźce i innych problemów poznawczych.

Co mówią badania?

Jak wynika z artykułu Hyperbaric Oxygen Therapy for Cancer Patients opublikowanego w portalu www.mesothelioma.net, badania naukowe udowadniają, że połączenie tlenoterapii hiperbarycznej z chemioterapią może spowolnić rozwój nowotworu. W przypadku niewystarczającej ilości tlenu istnieje bowiem oporność niektórych guzów na leki stosowane w chemioterapii. Dodatkowy tlen może zmniejszyć tę oporność, czyniąc chemioterapię bardziej skuteczną.

Ciekawych wniosków dostarcza także praca naukowa Long-term experience of hyperbaric oxygen therapy for refractory radio- or chemotherapy-induced haemorrhagic cystitis stworzona przez grupę naukowców w składzie Stephan Degener, Alexander Pohle, Hartmut Strelow, Michael J Mathers, Jürgen Zumbé, Stephan Roth i Alexander S Brandt. Badacze udowodnili, że HBOT jest bezpieczną i skuteczną opcją terapeutyczną w przypadku opornego na leczenie krwotocznego zapalenia pęcherza moczowego wywołanego radioterapią i chemioterapią.

Terapia w komorze hiperbarycznej po zakończonej chemioterapii

Choć terapia tlenem hiperbarycznym jest skutecznym wsparciem w regeneracji organizmu po chemioterapii, jej stosowanie powinno być każdorazowo konsultowane z lekarzem. Także w sytuacji jeśli pacjent aktualnie przyjmuje leki cytostatyczne.

Migreny

Migreny

Tlenoterapia hiperbaryczna jako wsparcie w leczeniu migreny

Leczenie migreny polega przede wszystkim na usuwaniu jej objawów i zmniejszaniu częstotliwości ataków. Usuwanie objawów odbywa się przez przyjmowanie farmakologii — najczęściej doustnych środków przeciwbólowych, rzadziej leków podawanych dożylnie. W zmniejszeniu częstotliwości ataków choroby niezbędna jest samoobserwacja chorego, precyzyjne wychwytywanie czynników ryzyka i ograniczenie ich na co dzień. Skutecznym wsparciem w leczeniu migrenowych bólów głowy jest także tlenoterapia hiperbaryczna.

Sesje w komorze hiperbarycznej są skutecznym wsparciem w leczeniu wielu schorzeń. Skuteczność takiej formy terapii w łagodzeniu objawów migreny potwierdzają badania naukowe.

Efekty tlenoterapii hiperbarycznej a migrena — wnioski z badań naukowych

Grupa naukowców w składzie Judy R. Wilson, Brian H. Foresman, Russell G. Gamber, Timothy Wright przeprowadziła badanie Tlen hiperbaryczny w leczeniu Migreny z Aurą (Hyperbaric Oxygen in the Treatment of Migraine With Aura). Jego celem była ocena skuteczności tlenoterapii hiperbarycznej jako wsparcia w leczeniu migrenowych bólów głowy. Badaną grupę kobiet podzielono losowo na dwie podgrupy. Jednej z nich podano tlen o ciśnieniu atmosferycznym, drugiej — tlen hiperbaryczny. Odczucia bólowe oceniano za pomocą wizualnej skali analogowej. Jakie wnioski przyniosło badanie? Kobiety, poddane działaniu tlenoterapii hiperbarycznej zadeklarowały istotne zmniejszenie bólu. Te, poddane działaniu tlenu o normalnym ciśnieniu — nie odczuły różnicy. Wyniki jasno wskazują więc, że tlenoterapia hiperbaryczna zmniejsza migrenowe bóle głowy, a najlepszym wskaźnikiem ulgi jest subiektywna ocena pacjentek.

Ciekawe wnioski przyniosła także seria 9 badań Normobaryczna i hiperbaryczna terapia tlenem w leczeniu migreny i klasterowych bólów głowy (Normobaric and hyperbaric oxygen therapy for migraine and cluster headache — Michael H Bennett, Christopher French, Alexander Schnabel, Jason Wasiak, Peter Kranke). Pięć badań miało na celu porównanie terapii hiperbarycznej z placebo w leczeniu migreny, dwa — porównanie terapii hiperbarycznej z placebo w leczeniu klasterowych bólów głowy, kolejne dwa — oceniały zastosowanie terapii normobarycznej (oddychania tlenem o ciśnieniu atmosferycznym) w leczeniu klasterowych bólów głowy. W sumie w eksperymentach wzięło udział 201 osób. Co się okazało? Wyniki nie pozostawiły wątpliwości, udowadniając, że tlenoterapia hiperbaryczna jest skutecznym sposobem na usunięcie ostrych stanów migrenowych, zmniejszenie dolegliwości bólowych, a nawet… przerwanie trwającego ataku (u 80% pacjentów już po 40 minutach zabiegu).

Tlenoterapia hiperbaryczna skutecznym wsparciem dla pacjentów z migreną

Sesje w komorze hiperbarycznej istotnie zmniejszają odczucia bólowe spowodowane atakiem migreny. Wykazują korzystny wpływ na poziom niektórych neuroprzekaźników, zwłaszcza serotoniny, a stosowane profilaktycznie zmniejszają liczbę napadów i ich natężenie.

Łuszczyca

Łuszczyca

Skuteczne wsparcie dla leczenia łuszczycy

Łuszczyca jest często uwarunkowana genetyczne. W Polsce łuszczyca występuje u 2% ogółu populacji. Początkowe zmiany nie są zazwyczaj rozległe, pojawiają się drobne grudki, które łuszcząc się tworzą wykwity skórne. Wówczas zmiany obejmują już większe partie skóry, przekształcając się w zmiany duże, o średnicy zazwyczaj kilku centymetrów.

W 2009 roku przeprowadzono badanie na dwóch przypadkach chorych na przewlekłą łuszczycę. Pierwszy pacjent poddany badaniu był czterdziestoletnim mężczyzną i miał łuszczycowe zapalenie stawów. Był poddany sześcioma sesjami tlenoterapii hiperbarycznej w bardzo wysokim ciśnieniu na poziomie 2,8 ATA przez godzinę. Efekty były długofalowe, a pacjent w ciągu 18 miesięcy po tej intensywnej terapii pacjent wykazał całkowitą remisję objawów łuszczycy.

Drugi pacjent miał 55 lat i posiadał rozległe zmiany, które powoduje łuszczyca. Wykazał ogromną poprawę po piętnastu sesjach tlenoterapii hiperbarycznej w podobnym ciśnieniu. Nie stwierdzono u niego skutków ubocznych tlenoterapii hiperbarycznej, zamiast tego nastąpiła ogromna poprawa. Działanie komory hiperbarycznej na strukturze skóry pacjentów było przeciwzapalne i immunosupresyjne.

Badanie to potwierdziło, że tlenoterapia hiperbaryczna może wykazywać potencjalną skuteczność w profilaktyce leczenia chorób skóry. Łuszczyca może być skutecznie leczona z pomocą tlenoterapii hiperbarycznej lub jako wsparcie do leczenia farmakologicznego.

Trądzik, AZS

Trądzik, AZS

Trądzik, AZS, łuszczyca a tlenoterapia hiperbaryczna

Specyfiki pielęgnujące skórę działają od zewnątrz i nie zawsze docierają wystarczająco głęboko, aby ciało poczuło rzeczywiste ukojenie od problemów skórnych. Tlenoterapia hiperbaryczna działa na skórę przede wszystkim od wewnątrz. Podwyższone ciśnienie w komorze hiperbarycznej poszerza naczynia włosowate, dzięki czemu niedotlenione fragmenty skóry zyskują na dodatkowym nasyceniu tlenem i dostają “zastrzyk” komórkami macierzystymi, które przeistaczają się w kolagen i elastynę.

Okazuje się, że tlenoterapia hiperbaryczna jest liderem w profilaktyce przeciw chorobom i starzeniu się skóry. Przeprowadzono badania na temat zmian spowodowanych wiekiem. Starzenie się i proces powstawania zmarszczek zachodzi szybciej poprzez zwiększenie angiogenezy skóry i degradacji cząsteczek macierzy pozakomórkowej, wpływają na to między innymi promienie UV. Stosowanie tlenoterapii hiperbarycznej i warunki podwyższonego poziomu tlenu łagodzą powstawanie zmarszczek. Obecnie istnieją kliniki medycyny estetycznej, które stosują tlenoterapię hiperbaryczną w celu zmniejszenia widocznych zmarszczek, ale ta procedura nie jest jeszcze powszechna ze względu na ilość badań, które należy wykonać.

Stopa cukrzycowa

Stopa cukrzycowa

Objawy stopy cukrzycowej a tlenoterapia hiperbaryczna

Jak wynika z badań omówionych i zawartych w pracy Tlenoterapia hiperbaryczna w zespole stopy cukrzycowej – co nowego? napisanej przez grupę naukowców (Jakub Włodarczyk, Paweł Karakuła, Joel Mathews, Marcin Włodarczyk) z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi tlenoterapia hiperbaryczna odgrywa istotną rolę w redukowaniu objawów stopy cukrzycowej.

W procesie naprawy tkanek i gojenia się ran wzrasta zapotrzebowanie na tlen i stopień wykorzystania tlenu. Przewlekła hipoksja w obrębie rany wiąże się z zaś osłabieniem lub brakiem jej gojenia. Codzienne sesje HBOT pomagają dostarczać do miejsca uszkodzenia odpowiednią ilość tlenu, przyczyniając się w ten sposób do progresji procesu gojenia z fazy zapalnej do fazy proliferacji. Tlenoterapia hiperbaryczna poprawia neowaskularyzację poprzez działanie od miejsca rany. Podwyższone stężenie tlenu prowadzi także do zwiększenia produkcji tlenku azotu w szpiku kostnym. Jak wykazały liczne badania, stymuluje to mobilizację komórek macierzystych/progenitorowych ze szpiku kostnego u zdrowych osób, diabetyków oraz pacjentów leczonych uprzednio radioterapią, w wyniku czego dochodzi do zwiększenia liczby komórek macierzystych rekrutowanych do ran skórnych i przyspieszonego tworzenia naczyń krwionośnych. 

Omówienie wyników badań

Naukowcy omówili także wyniki badań służące porównaniu HBOT ze standardowym leczeniem owrzodzenia niedokrwiennego w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej (standardową pielęgnacją rany). Co się okazało? W ramach porównań HBOT ze standardowym leczeniem obserwowano zmienne wyniku w zakresie liczby amputacji. Dowody wskazują na istnienie statystycznie istotnej różnicy na korzyść HBOT w zakresie zagojonych owrzodzeń. Po upływie jednego roku u pięciorga pacjentów z grupy HBOT obserwowano pełne wygojenie, podczas gdy u żadnego z pacjentów poddawanych jedynie standardowemu leczeniu nie osiągnięto całkowitego wyleczenia.

Tlenoterapia hiperbaryczna stanowi skuteczne wsparcie w leczeniu objawów stopy cukrzycowej, na każdym etapie. Jak wskazują autorki pracy naukowej Profilaktyka Zespołu Stopy Cukrzycowej — Kazimiera Zdziebło, Renata Stępień i Grażyna Wiraszka z Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, sesje w komorze hiperbarycznej powinny być jednym z elementów wielodyscyplinarnego leczenie zespołu stopy cukrzycowej. Taką tezę potwierdzają nie tylko wyniki badań, ale także doświadczenia naszych klientów.

Tężyczka

Tężyczka

Tlenoterapia hiperbaryczna jako wsparcie w leczeniu tężyczki

Znakomitym uzupełnieniem tradycyjnej terapii tężyczki mogą być sesje w komorze hiperbarycznej. Dzięki podwyższonemu ciśnieniu atmosferycznemu skoncentrowany tlen precyzyjnie dociera do wszystkich tkanek i narządów, regenerując je i pobudzając do efektywnej pracy. A to skutkuje szeregiem korzyści dla zdrowia i samopoczucia. Regularne sesje tlenoterapii hiperbarycznej skutkują wyregulowaniem napięcia mięśniowego, redukcją skurczów, mrowienia i drętwienia kończyn. Zmniejszają także liczbę napadów teżyczkowych i pomagają w niwelowaniu źródeł zaburzeń wchłaniania potasu. Usprawniają pracę jelit i nerek, wspierają proces oczyszczania organizmu i redukują stany zapalne. Dzięki sesjom tlenoterapii hiperbarycznej życie pacjentów z tężyczką zyskuje zupełnie nową jakość. Także w długofalowej perspektywie. HBOT pozwala bowiem osiągnąć trwałe efekty.

Nadciśnienie

Nadciśnienie

Nadciśnienie tętnicze a tlenoterapia hiperbaryczna

Na uniwersytecie São Paulo przeprowadzono badania na temat zmian sercowo-oddechowych u pacjentów poddawanych tlenoterapii hiperbarycznej. Badania przeprowadzone w 2019 roku wykazały dały następujące wyniki. U czternastu dorosłych pacjentów zaobserwowano spadek uderzeń serca o 16 uderzeń na minutę, w ciągu pierwszych 35 minut tlenoterapii hiperbarycznej, oczywiście wzrosło nasycenie tlenem w porównaniu z grupą kontrolną. Wnioski lekarzy z São Paulo były następujące: tlenoterapia hiperbaryczna poprawia działanie układu sercowo-oddechowego, a także podwyższa nasycenie tlenem. Spada częstość tętna w układzie krwionośnym, nie następuje jednak zmiana poziomów ciśnienia krwi oraz objętości i zdolności oddechowych.

Reakcja organizmu z nadciśnieniem tętniczym jest zależne od wielu czynników

Według badań Undersea and Hyperbaric Medical Society, u pacjentów korzystających z tlenoterapii hiperbarycznej często dochodzi do niewielkiego wzrostu ciśnienia krwi odnotowanego po zakończeniu ekspozycji w komorze hiperbarycznej. Podwyższenia te występują częściej u starszych pacjentów, jednak leki przeciwnadciśnieniowe chronią przed tymi wzrostami. W grupie pacjentów, w której ciśnienie krwi wzrosło, znacznie rzadziej przyjmowali leki przeciwnadciśnieniowe. Średnie skurczowe ciśnienie krwi po leczeniu było o co najmniej 10 mmHg, jest ono wyższe niż średnie skurczowe ciśnienie krwi przed leczeniem (40% pacjentów z nadciśnieniem). Aby zrozumieć działanie tlenoterapii hiperbarycznej, warto przeanalizować wpływ ciśnienia hiperbarycznego na krwiobieg sam w sobie.

Jak zdrowy krwiobieg zachowuje się podczas sesji tlenoterapii hiperbarycznej?

Doktor Grzegorz Cieślar przeanalizował zachowanie krwiobiegu zwierząt pod wpływem ekspozycji na podwyższone ciśnienie hiperbaryczne. Nie były to badania dotyczące nadciśnienia, ale pomogły zrozumieć czemu nadciśnienie tętnicze powinno być wskazaniem do stosowania niskich ciśnień do 1.5 ATA. Gdy żywy organizm przechodzi w stan podwyższonego ciśnienia hiperbarycznego częstotliwość akcji serca spowalnia, a jednocześnie zwiększa się poziom całkowitego przepływu krwi w mięśniu sercowym.

Przeprowadzono badanie na królikach. Zwierzęta były wprowadzone w stany ekspozycji w komorze hiperbarycznej przez okres czterech tygodni. Jak pokazały wyniki, ekspozycje na tlen hiperbaryczny zapobiegły powstaniu u tych zwierząt przerostu mięśnia sercowego. Badanie wspomogło także stabilizację kurczliwości mięśnia sercowego, utrzymując go na odpowiednio podwyższonym poziomie oraz zapewniło lepszą adaptację serca do stanów nagłego pogorszenia pracy układu krążenia. Wysokość ciśnienia hiperbarycznego, w którym znajdowały się organizmy żywe było istotnym czynnikiem tych badań. Zwierzęta czuły się najlepiej, gdy wystawiano je na ekspozycję hiperbaryczną maksymalnie do 2.0 ATA. Wzrost ciśnienia powyżej tej wartości do 2.5 ATA prowadził do pogorszenia się funkcji skurczowej mięśnia sercowego oraz spadku zdolności do neutralizowania szkodliwego działania wszystkich metabolicznych procesów, jakie zachodzą w organizmie.

Chwilowy wzrost ciśnienia jako efekt uboczny, ale nie przeciwwskazanie

Specjaliści potwierdzają, że terapia tlenem hiperbarycznym jest bezpieczna i wskazana, aby poprawić krążenie krwi. Jednak mogą występować reakcje niepożądane. Podwyższenie ciśnienia krwi u pacjentów poddawanych tlenoterapii hiperbarycznej jest potencjalnym efektem ubocznym, jednak nie przeciwwskazaniem. W przeprowadzonych badaniach starano się lepiej oszacować wpływ tlenoterapii hiperbarycznej na ciśnienie krwi. Przeanalizowano reakcje zdrowotną 155 pacjentów, którzy przeszli 3147 ekspozycji tlenem hiperbarycznym. Badania wykazały, że nastąpił ogólny wzrost mediany skurczowego ciśnienia krwi, rozkurczowego ciśnienia krwi i średniego ciśnienia tętniczego. W reakcji krwiobiegu nie wykazano istotnych statystycznie różnic w porównaniu pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i bez nadciśnienia. Efekt wspomagający krążenie występuje przy większej liczbie wykonanych sesji tlenoterapii hiperbarycznej. Należy jednak pamiętać, że brak prawidłowego dotlenienia pogarsza stan organizmu i podwyższa ciśnienie krwi.

Tlenoterapia hiperbaryczna wspiera krążenie krwi, ale może powodować efekt uboczny jakim jest drobne podwyższenie ciśnienia. Przy nadciśnieniu ważny jest poziom natlenienia tkanek. Niższe niż średnie poziomy tlenu mogą powodować zwężenie naczyń krwionośnych w płucach, co często prowadzi do gorszego nadciśnienia.

Tlenoterapia hiperbaryczna, jako długotrwałe wsparcie

Podsumowując, pacjenci borykający się z nadciśnieniem tętniczym, ale potrzebujący skorzystać z tlenoterapii hiperbarycznej, często z innych powodów zdrowotnych powinni skonsultować skorzystanie z tlenoterapii hiperbarycznej ze swoim lekarzem prowadzącym. Najważniejszym aspektem jest przyjmowanie odpowiednich leków regulujących ciśnienie. Chronią one przed gwałtownymi zmianami ciśnienia, które mogą wystąpić podczas sesji tlenoterapii hiperbarycznej. Tak jak w przypadku innych schorzeń, reakcja organizmu jest bardzo indywidualna i może różnić się między pacjentami. Tlenoterapia hiperbaryczna może powodować delikatny skok ciśnienia, jednak na dłuższą metę wspiera jego regulację i unormowanie.

Nagła głuchota

Nagła głuchota

Komora hiperbaryczna — wsparcie leczenia rekomendowane przez Polskie Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Polskie Towarzystwo Audiologiczne i Foniatryczne wskazuje, że działaniem wspomagającym leczenie nagłej głuchoty może być tlenoterapia hiperbaryczna. Zwłaszcza gdy pacjent rozpocznie zabiegi w ciągu 2 tygodni od powstania objawów. Sesje w komorze hiperbarycznej skutkują wzrostem ciśnienia parcjalnego tlenu w tkankach, zwłaszcza w ślimaku – bardzo wrażliwym na niedotlenienie. Wpływają także na komórkowe mechanizmy odpornościowe, transport tlenu i hemodynamikę, redukują niedotlenienie i obrzęk tkanek oraz modyfikują odpowiedź pacjenta na infekcje i niedokrwienie.

Zasadność leczenia tlenem podkreśla także dr n. med. Anna Fabijańska z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Jak deklaruje, cytowana przez portal internetowy Słyszę (http://slysze.inz.waw.pl) w uchu znajdują się struktury nerwowe, które są bardzo wrażliwe na niedotlenienie. Zadaniem terapii hiperbarycznej, w której wykorzystuje się tlen pod zwiększonym ciśnieniem parcjalnym, jest maksymalne dotlenienie komórek słuchowych, aby zapobiec ich trwałemu uszkodzeniu

Stanowiska ekspertów są więc jednoznaczne i nie pozostawiają wątpliwości: tlenoterapia hiperbaryczna stanowi skuteczne wsparcie w leczeniu dolegliwości spowodowanych nagłą głuchotą.

Efekty tlenoterapii hiperbarycznej w leczeniu nagłej głuchoty

Skuteczność leczenia nagłej głuchoty zależy od wielu czynników. Wśród najważniejszych wymienia się: wiek chorego, poziom niedosłuchu, dolegliwości towarzyszące, tempo rozpoczęcia leczenia, współistniejące choroby i rodzaj terapii. Nie ulega jednak wątpliwości, że istotną rolę w procesie odzyskiwania zdrowia odgrywa właśnie tlenoterapia hiperbaryczna.

Jak wynika z badania Tlen hiperbaryczny jako metoda leczenia nagłego sensorycznego ubytku słuchu (Hyperbaric oxygen as a method of therapy of sudden sensorineural hearing loss), zrealizowanego przez chorwackich lekarzy (Gorana Racić, Nadana M.Petri, Deana Andrić). Efekty działania tlenu są naprawdę spektakularne. W ramach badania przeprowadzono sesje w komorze hiperbarycznej u 17 pacjentów z nagłym ubytkiem słuchu, który rozpoczął się w ciągu 10 dni przed badaniem. Wszyscy oddychali tlenem pod ciśnieniem 3.8 ATA, przez 60 minut dwa razy dziennie. Przed rozpoczęciem tlenoterapii u 12 osób słyszalność mieściła się w przedziale 61-93 dB. Natomiast u 5 od 41 do 60 dB. Po jej zakończeniu poziom słyszalności u 14 pacjentów mieścił się w przedziale 0-26 dB, u 2 pacjentów wzrósł do 27- 40 dB, u jednego pacjenta pozostał w przedziale 41-60 dB. Średni poziom słyszenia dla wszystkich pacjentów wynosił 67,8 dB przed rozpoczęciem tlenoterapii, w porównaniu z 21,6 dB po jej zakończeniu.

Bardzo pozytywne wnioski przyniosło także badanie zrealizowane w Mazowieckim Centrum Terapii Hiperbarycznej i Leczenia Ran. Do badania włączono 9 chorych z nagłą idiopatyczną głuchotą. Udowodniło ono, że skojarzona terapia farmakologiczna i leczenie tlenem hiperbarycznym powoduje znamienną statystycznie poprawę słuchu. Zwłaszcza dla częstotliwości 500 Hz, 1000 Hz, 1500 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz i 8000 Hz. Po zakończeniu tlenoterapii hiperbarycznej aż 77% chorych stwierdziło ustąpienie lub zmniejszenie natężenia subiektywnych dolegliwości.

Terapia hiperbaryczne w warunkach klinicznych a komory o ciśnieniach 1.3 – 1.5 ATA

Choć większość dostępnych na rynku badań dotyczy kabin hiperbarycznych używanych w warunkach klinicznych, jedyną różnicą pomiędzy nimi a komorami 1.3 – 1.5 ATA jest wysokość panującego wewnątrz ciśnienia. Choć w przypadku komór 1.3 – 1.5 ATA zniwelowanie objawów nagłej głuchoty może wymagać kilku dodatkowych sesji, odbywa się zdecydowanie spokojniej i delikatniej. Kluczem do sukcesu i skuteczności jest tu przede wszystkim jak najszybsze rozpoczęcie zabiegów.

Reumatyzm

Reumatyzm

Tlen hiperbaryczny w leczeniu reumatyzmu

Doktor Rashmi Gulati w swoim artykule Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT) and Rheumatoid Arthritis wskazuje, że hiperbaryczna terapia tlenowa jest zdecydowanie lepsza od rutynowego leczenia RZS. W ramach XI Międzynarodowego Kongresu Medycyny Hiperbarycznej opublikowano wyniki jednego konkretnego badania. Wyniki te wskazywały na następujący wpływ tlenu hiperbarycznego na chorobę:

  • remisja: 23,4%,
  • oczywisty wpływ: 51,4%,
  • brak efektu: 8,1%.

Całkowita sumaryczna efektywność tlenu hiperbarycznego w leczeniu RZS wyniosła aż 91,9%. Autorzy badania doszli do wniosku, że tlen hiperbaryczny jest wyraźnie lepszy od rutynowego leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów.

W badaniu Pain improvement in rheumatoid arthritis with hyperbaric oxygen: report of three cases naukowcy (John B Slade, Mary V Potts, Alan M Flower, Karen M Sky, Michelle T Sit, Thomas W Schmidt) udowodnili, że tlen hiperbaryczny przynosi odczuwalną ulgę w dolegliwościach bólowych wynikających z reumatyzmu. Trzej pacjenci z RZS, którzy zostali poddani terapii tlenem hiperbarycznym, zgłosili znaczną, ale nieoczekiwaną poprawę w zakresie bólu związanego z RZS, zwiększenie aktywności i poprawę wzorców snu.

Ciekawych wniosków dostarcza także badanie Hyperbaric Oxygen Therapy Reduces Pain & Inflammation przeprowadzone przez grupę naukowców z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Teksańskiego w Arlington w Teksasie. Badacze udowodnili, że hiperbaryczna terapia tlenowa zastosowana u pacjentów z chorobami reumatologicznymi istotnie zmniejsza zarówno stan zapalny stawów, jak i hiperalgezję, czyli nadmierną wrażliwość na ból.

Podsumowując powyższe badania

Tlen podany w warunkach hiperbarycznych rozpuszcza się we wszystkich płynach w organizmie, w tym w osoczu, limfie, płynach mózgowo-rdzeniowych otaczających mózg i rdzeń kręgowy. Płyny te mogą przenosić dodatkowy tlen nawet do miejsc, w których krążenie jest słabe lub zablokowane. Pomaga także w procesie gojenia i zwiększa zdolność białych krwinek do zwalczania infekcji. Wspiera rozwój nowych naczyń włosowatych, małych naczyń krwionośnych i Pomaga organizmowi w budowie nowej tkanki łącznej. A to ma szczególne znaczenie w przypadku reumatyzmu.

Jak wygląda wizyta?

Czy trzeba się przygotować do sesji w komorze tlenobarycznej? Jak się ubrać?

Jak przebiega sesja? Tutaj znajdziesz przydatne rady i wskazówki.