Jak komora hiperbaryczna pomaga w rehabilitacji ozdrowieńców?

Jak komora hiperbaryczna pomaga w rehabilitacji ozdrowieńców?

WSPOMAGA PROCES LECZENIA I SZYBSZĄ REGENERACJĘ

Czy tlenoterapia hiperbaryczna może być wsparciem w powrocie do zdrowia i dawnej formy osób, które ją przeszły?

Czy tlenoterapia hiperbaryczna może być wsparciem w powrocie do zdrowia i dawnej formy osób, które ją przeszły?

Od początku pandemii i rozpoznania pierwszych przypadków zakażeń Sars-Cov-19 minął już rok. Cały świat nadal zmaga się z rozprzestrzenianiem wirusa. Nie spada ilość zachorowań, kolejne zespoły próbują opracować szczepionkę, ale mamy też coraz większą rzeszę ozdrowieńców (czyli osób, które zachorowały na Covid-19 i wyzdrowiały).

Co wiemy o powikłaniach po COVID – 19?

Co wiemy o powikłaniach po COVID – 19?

Zakażenie koronawirusem jest o tyle skomplikowane, że nie ma ono jednakowego przebiegu u wszystkich zakażonych (część populacji przechodzi je bezobjawowo, część w bardzo ciężki sposób). Trudno jest przewidzieć, kto jak będzie przechodził zakażenie, natomiast znamy takie przesłanki jak np. choroby przewlekłe, które mogą być powodem znacznie gorszego stanu zdrowia w czasie jego trwania.

Podobnie jest z powikłaniami, które pojawią się po przebytej infekcji. Badania w tym kierunku ciągle trwają, wiemy już natomiast, że odnotowano negatywny wpływ zakażenia (bez względu na jego przebieg) na narządy wewnętrzne.

Przewlekłe zmęczenie

Przewlekłe zmęczenie

Według różnych źródeł danych, które dostarczają nam takich informacji, problem ten dotyczy nawet połowy ozdrowieńców. Bywa ono tak intensywne, że chorzy mają problem z codziennymi aktywnościami, m.in. wstanie z łóżka, lekki wysiłek fizyczny czy powrót do pracy. Nadal nie jest do końca jasne, z czego wynikają takie objawy. Naukowcy podejrzewają, że może to być wynikiem zapalenia, które nadal pojawia się w organizmie. Walka z nim po przebytej chorobie jest tak dużym obciążeniem dla układu immunologicznego (szacuje się, że dotyczy ono większości przypadków).

Problemy kardiologiczne

Problemy kardiologiczne

W wyniku infekcji spowodowanej koronawirusem pojawiają się także problemy związane z mięśniem sercowym. Różnego typu kardiomiopatie, w których przebiegu mięśnie sercowe podlegają zesztywnieniu, rozciągnięciu lub zgrubieniu. Ma to wpływ na zdolność serca do pompowania krwi. U ozdrowieńców często pojawiają się objawy, takie jak nierówne bicie serca, a nawet bóle w klatce piersiowej. W wyniku infekcji mogą rozwijać się też nadciśnienie, czy zapalenie mięśnia sercowego.

Problemy neurologiczne

Problemy neurologiczne

Wśród osób, które przeszły zakażenie koronawirusem zgłaszają też problemy związane z zanikami pamięci i objawami określanymi jako “mgła mózgowa”. Naukowcom nie udało się jeszcze ustalić, z czego wynika taka reakcja organizmu – czy jest to wynik stanu zapalnego lub niedotlenienia. Istnieją podejrzenia, że mogą one wynikać z zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego.

Uszkodzenia płuc

Uszkodzenia płuc

Jednym z głównych powikłań, które spotyka się przy zachorowaniach na COVID-19 są problemy z oddychaniem. Duszności, problemy ze złapaniem oddechu przy nawet niewielkim wysiłku fizycznym.

Oczywiście są to te najpopularniejsze grupy powikłań spotykanych wśród osób, które przeszły COVID – 19. Od początku pandemii minął dopiero rok i cały medyczny świat dopiero poznaje kolejne skutki tego, co się dzieje. Nie wiemy jeszcze, jak długo będziemy się z nimi zmagać.

Koreańska Agencja Kontroli i Zapobiegania Chorobom informuje, że 9 na 10 pacjentów z koronawirusem zgłosiło wystąpienie skutków ubocznych. Natomiast z artykułu opublikowanego na łamach serwisu JAMA wynika, że 125 na 143 pacjentów badanych we Włoszech, średnio 2 miesiące po zakażeniu nadal doświadczyło potwierdzonych przez lekarzy objawów związanych bezpośrednio z koronawirusem.

Doświadczenia w poprzedniej epidemii SARS sugerują jednak, że powikłania utrzymywać przez długi czas. W Wielkiej Brytanii zaplanowane jest dłuższe badanie osób hospitalizowanych z powodu COVID -19. Przez najbliższy rok będą oni analizować próbki krwi i badać płuca ozdrowieńców pod kątem właśnie powikłań.

W przypadku powikłań COVID-19 bardzo ważne jest, żeby pamiętać, że na organizm każdego człowieka ma wpływ wiele czynników zarówno środowiskowych, jak i genetycznych. Sprawia to, że reakcje organizmu na chorobę mogą być różne i przy obecnym stanie wiedzy trudno je przewidzieć.

Tlenoterapia hiperbaryczna jako jedna z wielu ważnych terapii wspierających oddech

Tlenoterapia hiperbaryczna jako jedna z wielu ważnych terapii wspierających oddech

Tlenoterapia hiperbaryczna trafiła na listę leczenia eksperymentalnego WHO, a w kilkunastu miejscach na świecie prowadzone są pod tym kątem badania kliniczne. Coraz częściej jednak pojawiają się pytania o możliwość wykorzystania komór hiperbarycznych w rehabilitacji osób, które przeszły COVID-19 i zmagają się z powikłaniami.

Kiedy połączymy wiedzę o zaletach tej terapii z tym, jak duże niedotlenienie powoduje COVID -19 od razu przychodzi nam do głowy, że zastosowanie terapii w komorze hiperbarycznej będzie najbardziej odpowiednie. Potwierdzeniem takiej hipotezy, są wnioski z najnowszych badań naukowych.

Badania w temacie ozdrowieńców

Badania w temacie ozdrowieńców

Ciekawych wniosków dostarcza zwłaszcza to przeprowadzone przez Argentyńskie Stowarzyszenie Medycyny i Badań Hiperbarycznych. Jego prezeska, dr Mariana Cannellotto potwierdza, że wirus po związaniu się z receptorami ACE2. Przedostaje się nie tylko do komórek płuc, ale także do pozostałych narządów, takich jak serce, jelita czy nerki. Z tego powodu dochodzi do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i objawów takich jak braku smaku lub zapachu, ale także bólów i zawrotów głowy. Zarówno sama choroba, jak i również jej konsekwencje wpływają także na ogólnoustrojowe niedotlenienie i bezpośrednie uszkodzenie komórek i tkanek i mogą wywoływać stany zapalne w całym organizmie.

Choć takie informacje nie brzmią optymistycznie, kobieta wskazuje także że poprzez sesje w komorach hiperbarycznych można zminimalizować skutki niedotlenienia. Zmniejszają one stany zapalne, w następstwie terapii odbudowują się tkanki uszkodzonych organów oraz poprawia ogólną odporność organizmu. A to przekłada się na odczuwalną poprawę jakości życia pacjentów, zarówno w przebiegu COVID-19, jak i po chorobie.

Co ciekawe, badania udowadniają, że już 5-7 sesji w komorze hiperbarycznej może odwrócić ciężką hipoksemię u pacjentów z powikłaniami po COVID, a także zapobiec dalszym konsekwencjom dla zdrowia. Dzięki podwyższonemu ciśnieniu w komorze krew i osocze są lepiej nasycone tlenem. Ten życiodajny pierwiastek łatwiej dostaje się do komórek płuc i pomaga odwrócić hipoksję. Nasycenie tlenem komórek sprawia też, że zanika stan zapalny i lepiej działa układ odpornościowy. Odbudowują się tkanki uszkodzonych organów.

Choć wszystkie następstwa zakażenia nie są jeszcze znane, z powodzeniem można tu mówić o urazach w postaci zwłóknieniu płuc. Dusznościach, niedotlenieniu, ale też uszkodzeniu mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca i zwłóknieniu serca.

Rosja oficjalnie potwierdza działanie tlenoterapii hiperbarycznej w powikłaniach COVID-19

Rosja oficjalnie potwierdza działanie tlenoterapii hiperbarycznej w powikłaniach COVID-19

Co ciekawe, terapia tlenem hiperbarycznym jest także rekomendowana przez Ministerstwo Ochrony Zdrowia Federacji Rosyjskiej.  W dokumencie Tymczasowe zalecenia proceduralne – rehabilitacja medyczna na zakażenie koronawirusem (COVID-19) ( ВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)) możemy przeczytać, że w celu nasycenia tkanek tlenem, zwiększenia przepływu krwi w narządach, poprawy oddychania tkanek i zmniejszenia niedotlenienia pęcherzyków płucnych zaleca się właśnie sesje w komorach hiperbarycznych. Autorzy rekomendują, by wykonywać zabiegi w komorach pod ciśnieniem 0,1-0,3 atmosfery z zawartością tlenu ok. 30% w tempie 5 l/min. Sesje powinny odbywać się 1-2 razy dziennie, przez 20 do 40 minut.

Tlenoterapia hiperbaryczna szansą na poprawę zdrowia dla osób po przebytym COVID-19?

Tlenoterapia hiperbaryczna szansą na poprawę zdrowia dla osób po przebytym COVID-19?

Wiele wskazuje na to, że terapia tlenem hiperbarycznym jest dużym krokiem w procesie poprawy zdrowia pacjentów z COVID-19 oraz tych po przebytej chorobie. Warto jednak pamiętać, że badania nad skutkami i powikłaniami wciąż trwają. W tym momencie trudno wysnuć z nich stuprocentowo pewne wnioski. 

Jak wygląda wizyta?

Czy trzeba się przygotować do sesji w komorze tlenobarycznej? Jak się ubrać?

Jak przebiega sesja? Tutaj znajdziesz przydatne rady i wskazówki.